Quy định và Giấy phép

UFX là một tổ chức môi giới ngoại hối được quản lý hoàn toàn vận hành bởi Reliantco Investments Limited, theo sự cấp phép và quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp, “CySEC” với giấy phép số 127/10.

Vì vậy, UFX cũng tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của MiFID II (Chỉ thị cho các Thị trường Công cụ Tài chính), một đạo luật của Liên minh châu Âu giám sát các quy định và tiêu chuẩn thực hành an toàn cho các công ty tài chính và đầu tư trong Khu vực Kinh tế châu Âu. Tuân theo các quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chúng tôi đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng trải nghiệm giao dịch an toàn và bảo mật.

UFX hoạt động trong EEA và do đó được đăng ký với các cơ quan quản lý trong danh sách dưới đây.

Quốc gia Tổ chức
Croatia Cơ quan Giám sát Dịch vụ Tài chính Croatia – Đọc Thêm
Cộng hòa Séc Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB) – Đọc Thêm
Đan Mạch Finanstilsynet – Đọc Thêm
Estonia Cơ quan Giám sát Tài chính Estonia – Đọc Thêm
Phần Lan Finanssivalvonta, Cơ quan Giám sát Tài chính (FIN-FSA) – Đọc Thêm
Pháp Autorité des marchés financiers (AMF) – Đọc Thêm
Đức Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) – Đọc Thêm
Hy Lạp Ủy ban Thị trường Vốn Hellenic (HCMC) – Đọc Thêm
Hungary Cơ quan Giám sát Tài chính Hungary (HFSA) – Đọc Thêm
Ý Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa – Đọc Thêm
Latvia Ủy ban Thị trường Vốn và Tài chính (FKTK) – Đọc Thêm
Lithuania Ủy ban Chứng khoán Lithuania (LSC) – Đọc Thêm
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Đọc Thêm
Malta Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) – Đọc Thêm
Hà Lan Cơ quan quản lý Thị trường Tài chính (AFM) – Đọc Thêm
Na Uy Finanstilsynet -Cơ quan Giám sát Tài chính Na Uy – Đọc Thêm
Phần Lan Cơ quan giám sát tài chính Phần Lan – Đọc Thêm
Bồ Đào Nha Ủy ban Chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM) – Đọc Thêm
Romania CNVM – Đọc Thêm
Slovenia Cơ quan quản lý Thị trường Chứng khoán – Đọc Thêm
Nam Phi Ban Dịch vụ Tài chính – Đọc Thêm
Tây Ban Nha Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Đọc Thêm
Thụy Điển Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển – Đọc Thêm
Vương quốc Anh Cơ quan Thực thi Tài chính (FCA) – Đọc Thêm

 

GIẤY PHÉP CIF

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Síp đã ban hành Giấy phép số 127/10 để Reliantco Investments Limited cung cấp cho bạn các dịch vụ tài chính và phụ trợ sau đây:

(a) Tiếp nhận và truyền lệnh cho bạn trong công cụ tài chính,

(b) Các dịch vụ bằng ngoại tệ miễn là các dịch vụ này được kết hợp với việc cung cấp Dịch vụ đầu tư trong phần (a) ở trên,

(c) Bảo vệ và điều hành các công cụ tài chính các tài khoản của khách hàng, bao gồm cả giám hộ và các dịch vụ liên quan như quản lý tiền mặt/tài sản thế chấp,

(d) Nghiên cứu đầu tư và phân tích tài chính hoặc các hình thức khuyến nghị chung liên quan đến các giao dịch trong công cụ tài chính.

Đối với các công cụ tài chính sau đây:

  1. Cam kết cho Quỹ Đầu tư Tập thể.
  2. Tài sản thị trường tiền tệ.
  3. Chứng khoán có thể chuyển nhượng.
  4. Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, thỏa thuận lãi suất kỳ hạn và hoán đổi, cũng như các hợp đồng khác cho các công cụ phái sinh có liên quan đến lãi suất, lợi tức, tiền tệ hoặc chứng khoán, cũng như các biện pháp tài chính khác, các chỉ số hoặc các công cụ phái sinh có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc vật chất.
  5. Hợp đồng tương lai, thỏa thuận lãi suất kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi và các hợp đồng khác nhau cho các công cụ phái sinh liên quan đến các mặt hàng được yêu cầu phải được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc một trong các công cụ nêu trên có thể được thực hiện bằng tiền mặt theo yêu cầu của một trong các bên tham gia (ngoài lý do chấm dứt thỏa thuận như mặc định).
  6. Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi và các hợp đồng khác cho các công cụ phái sinh liên quan đến hàng hóa có thể được giải quyết bằng vật chất, giả định rằng các công cụ đang được giao dịch trên thị trường có điều tiết và/hoặc một Cơ sở Giao dịch Đa biên (MTF).
  7. CFD tài chính (Hợp đồng Chênh lệch).
  8. Công cụ phái sinh để chuyển giao rủi ro tín dụng.
  9. Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng hoán đổi, cũng như tất cả các hợp đồng khác cho các công cụ phái sinh liên quan đến hàng hóa (bao gồm cả những hợp đồng không nêu tại điểm 6 ở trên) có thể được thực hiện bằng vật chất, không để sử dụng thương mại, có các đặc điểm của các công cụ phái sinh khác và được thỏa thuận và thực hiện thông qua một nhà thanh toán bù trừ được công nhận hoặc có báo động số dư định kỳ hoặc gọi vốn bảo trì.
  10. Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, và các hợp đồng khác cho các công cụ phái sinh có liên quan đến tỷ lệ lạm phát, trợ cấp phát thải, giá cước vận tải, các biến khí hậu hoặc bất kỳ báo cáo kinh tế khác được ban hành chính thức, đòi hỏi phải được thực hiện bằng tiền mặt hoặc có thể được thực hiện bằng tiền mặt theo yêu cầu của một bên tham gia giao dịch (không phải do sự kiện chấm dứt hợp đồng như mặc định), và mọi hợp đồng khác cho một công cụ phái sinh có liên quan đến các chỉ số, nghĩa vụ, biện pháp, quyền và tài sản không được liệt kê trong phần này có đặc điểm tương tự như công cụ tài chính phái sinh khác, liên quan đến, trong số những công cụ khác, các hợp đồng này được giao dịch trên một MTF hay một thị trường được quản lý, và các hợp đồng này được thỏa thuận và thực hiện qua nhà thanh toán bù trừ được uỷ quyền hoặc có báo động số dư định kỳ hoặc gọi vốn bảo trì.

Thông tin chi tiết về Công ty

ID Công ty: HE270726

Số VAT Công ty: 10270726F