Visa (V)

Lịch sử Công ty

Visa Inc. là một trong những công ty xử lý thanh toán hàng đầu với các hoạt động trên toàn thế giới. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Foster City, California. Công ty bắt đầu như một dự án thí điểm của Ngân hàng Hoa Kỳ khi ngân hàng này tung ra chương trình thẻ tín dụng đầu tiên của mình, mang tên BankAmericard vào năm 1958, nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng về một thẻ tín dụng chung. Chương trình đầu tiên đã gửi 60.000 thẻ chức năng cho khách hàng. BankAmericard nhanh chóng trở nên phổ biến và bắt đầu cấp giấy phép chương trình của mình cho các Ngân hàng tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác phát hành thẻ với tên thương hiệu riêng của họ. Năm 1970, Ngân hàng Hoa Kỳ đã từ bỏ quyền sở hữu chương trình. Năm 1976, tất cả các tổ chức riêng lẻ được cấp phép phát hành thẻ đã sáp nhập để tạo thành một mạng lưới trên toàn thế giới dưới tên Visa. Vào năm 2006, công ty đã tuyên bố công khai với tên gọi Visa, Inc., và phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu vào năm 2008. Visa cung cấp ba loại thẻ được các tổ chức thành viên phát hành: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước.

Giao dịch cổ phiếu Visa: Những điều Bạn Cần Biết

Báo cáo thu nhập hàng năm và hàng quý của Visa cung cấp những thông tin chuyên sâu quan trọng về tình hình của công ty. Điều quan trọng là nhà giao dịch phải cập nhật bất kỳ tin tức hoặc sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty trước khi giao dịch.

  • Visa, cùng với MasterCard, là mục tiêu của một số vụ kiện chống độc quyền trong những năm qua, cáo buộc hai công ty này hợp tác để ngăn các ngân hàng làm ăn với đối thủ American Express. Các vụ kiện khác cũng cáo buộc Visa, cùng với MasterCard, tính phí quẹt thẻ và phí ATM cao.
  • Sự thống trị toàn cầu của Visa mang lại cho công ty này sức mạnh to lớn; tuy nhiên, nếu các quốc gia khác ngừng sử dụng dịch vụ của Visa, công ty có thể mất một số ảnh hưởng và doanh thu có thể bị thiệt hại.
  • Mô hình kinh doanh của Visa mang lại cho công ty này lợi thế cạnh tranh mạnh ở chỗ công ty không phải chịu bất cứ rủi ro tín dụng nào hoặc không phải phát hành thẻ của riêng công ty, nhưng vẫn là một mạng lưới thanh toán điện tử bán lẻ lớn nhất trên toàn thế giới dựa trên số lượng và khối lượng giao dịch. Điều này khiến công ty trở thành một mô hình kinh doanh hấp dẫn và cổ phiếu có triển vọng để giao dịch.

Bất cứ ai quan tâm đến giao dịch cổ phiếu của Visa phải tiến hành phân tích cẩn thận về công ty trước khi giao dịch. UFX cung cấp rất nhiều công cụ giao dịch, mẹo, và biểu đồ, cùng với các dịch vụ hỗ trợ mở rộng, cũng như có thể giúp bạn đưa ra quyết định có căn cứ về giao dịch cổ phiếu của Visa.

Giao dịch cổ phiếu Visa