USDD/CHF

Historien om valutaparet USD/CHF

Handel med paret US-dollar och schweiziska franc kallas för handel med “the Swissie”. CH står för “Confoederatio Helvetica,” vilket är latin för Schweiz, och F står för franc. Den schweiziska francen är en populär valuta eftersom Schweiz har ungefär en tredjedel av världens privatägda förmögenhet i sina banker. Schweiz är också politiskt neutralt och bankerna styrs av stränga sekretesslagar.

Handla USD/CHF: Vad du behöver veta

  • Det är viktigt att veta att den schweiziska centralbanken (SNB) tar en mycket aktiv roll för att upprätthålla växelkurserna för francen mot andra valutor, särskilt euron. Med hjälp av aktiv marknadsintervention har SNB utjämnat värdet på den schweiziska francen mot euron till en minsta kurs av 1,200 CHF per euro. SNB ingriper för att minska risken för recession och valuta deflation. SNB tillkännager ränteförändringar samt politiska tillkännagivanden varje kvartal.
  • Några viktiga schweiziska ekonomiska data att följa som påverkar USD/CHF-kursen:
  1. Schweiziska konsumentprisindex: Detta värde ger en god indikation på den allmänna riktningen på inflationen och återspeglar hälsan i ekonomin.
  2. SVME:Schweiziska inköpschefernas index (PMI) är ett bra mått på den schweiziska ekonomin och kan indikera hur valutan kommer röra sig.
  3. Valutareserver: Eftersom SNB styr växelkursen med är det viktigt att titta på de valutareserver som kan användas för detta ändamål.
  4. KOF ekonomiska barometer:  25 ekonomiska indikatorer som förutsäger hur marknaden kommer att prestera under de kommande 2 kvartalen.
  • Ekonomiska rapporter och information från USA påverkar även USD/CHF-kursen. De viktigaste dessa kungörelser är: sysselsättningsdata såsom arbetslöshetssiffror, konsumentprisindex, detaljhandelns försäljningstillväxt, räntemeddelanden och tillkännagivanden från Federal Reserve samt PMI-data.

UFX gör det enkelt att börja handla USD/CHF med bekväma, användarvänliga handelsplattformar, fasta spreads och support dygnet runt.

Handla USD/CHF