Renault (RNO)

Företagets historia

Renault är en fransk biltillverkare som producerar en mängd olika bilar och minibussar. Företaget grundades år 1899 av Louis, Marcel och Fernand Renault. När de startade affärsverksamheten, ansvarade Louis för design och tillverkning, medan hans bröder skötte affärsverksamheten och förvaltningen. 

Bröderna Renault utökade sin affärsverksamhet med hjälp av motorsportsindustrin för publicitet. Både Marcel och Louis tävlade, och Marcel dödades i en olycka i en tävling år 1903. Renault har en lång historia av tävlingslopp med Formula 1, och är den tredje mest framgångsrika tillverkaren i Formula 1 historia, med 165 segrar. Formula 1 och motorsport utgör fortfarande en stor del av Renaults rykte. 

År 1994 hade företaget sitt första offentliga erbjudande och noterades på Parisbörsen. Den franska regeringen äger 15% av företaget. Nissan har också en 15% icke röstberättigade andelar i företaget, medan Renault har 43% andel med rösträtt i Nissan. Detta är ett resultat av Renault-Nissan-alliansen, som inleddes år 1999 och skapade världens fjärde största bilkoncernen. 

Renault-Nissan Alliance finns på alla stora världsmarknader: Nordamerika, Europa, Japan, Indien, Kina och Ryssland. 

Handla med Renault: Vad du behöver veta

  • Renaults kvartalsvisa och årliga resultatrapporter är viktiga indikatorer på företagets resultat och potental. Handlare bör noga följa dessa rapporter såväl som nyheter eller händelser som kan påverka aktiekurserna. 
  • Andra faktorer som kan påverka Renaults aktievärden är nya fordonslanseringar, tekniska innovationer och konsumenternas omdömen. 
  • Renaults förmåga att komma in på marknader som är under utveckling kommer att vara ett mått på dess framtida framgång. Indien, är till exempel, en viktig del av Renault-Nissan alliansens globala strategi. Renault strävar efter att öka sin andel på den indiska bilmarknaden. 
  • Partnerskapet Renault-Nissan fokuserar på att utveckla elbilsteknik, och det har investerat miljarder dollar i olika elfordonsprojekt. Framtida efterfrågan och tekniska innovationer på elbilsmarknaden kommer att spela en stor roll i Renault’s framgångar och aktiekurser. 

Renaults engagemang i motorsport, elbilsutveckling, och expansionen på nya marknader är viktiga faktorer att titta på innan handeln. Alla som är intresserade av handel med Renault bör göra en fullständig analys av företaget. 

Handla Renault