MasterCard (MA)

Företagets historia

MasterCard Inc. är en leverantör av finans-och betaningshanteringsltjänster, främst genom kredit-och debit kort. Det är det näst största betalningshanteringsföretaget, efter Visa, med verksamhet i över 200 länder. 

Företaget börsintroducerades år 2006; innan dess ägdes det av de tusentals finansiella institutioner som utfärdade dess kort. MasterCard var känd som Interbank/Master Charge från 1966 till 1979. Det grundades som ett alternativ till BankAmericard (som så småningom blev Visa-kort) med fyra banker i Kaliforninen: Wells Fargo, Crocker National Bank, United California Bank och Bank of California. 

1966 skapade dessa banker Interbank Card Association. Tillsammans med New Yorks Marine Midland Bank, skapade de Master Charge kortet. 1968 introducerades kortet på den europeiska marknaden genom en allians med Eurocard. Kortet bytte namn till MasterCard år 1979, och blev Mastercard Worldwide under 2006 för att signalera företagets globala räckvidd. 

Handla med MasterCard: Vad du behöver veta

  • MasterCard’s årliga och kvartalsvisa resultatrapporter ger viktiga insikter i dess framtida utveckling. Handlare bör noggrant bevaka nyheter eller händelser som kan påverka företagets resultat. 
  • Mastercard har haft flera konkurrens rättsprocesser och anklagats för att samarbeta med Visa emot American Express, genom att använda svarta listor och ensamrättsklausuler och på så sätt förhindra andra banker från att göra affärer med American Express. Andra stämningsansökningar har väckts mot företaget för alltför höga avgifter. 
  • När kreditkortet debuterade, lovordades det som en innovation och förändrade det sätt varpå människor utförde sina finansiella transaktioner. Nu driver framväxten av mobila och betalningar online fram nya innovationer. Global Payments (GPN) har accepterat att införa MasterCard’s MasterPass digitala betalningstjänst. Handlare bör se hur Mastercard klarar av att dra nytta av den nya tekniken. 
  • Visa och Mastercard har kritiserats för att de domienar betalningshanteringen på världsmarknaden. När MasterCard blockerade betalningar till WikiLeaks, var Europeer oroliga för att ett företag i USA skulle kunna hindra Europeiska medborgare från att göra betalningar till Europeiska företag. 
  • MasterCard’s globala räckvidd innebär att den har en enorm makt. Om Europa och Ryssland bestämmer sig för att överge MasterCard till förmån för sina egna betalningshanteringsföretag, kan MasterCard förlora en del av sitt inflytande. Företagets förmåga att förflytta sig in i online-betalningsmarknaden kommer att avgöra dess framtida framgång. 

Handlare som är intresserade av att handla MasterCard aktie bör utföra en noggrann analys av företaget. UFX tillhandahåller verktyg, handelstips och supporttjänster för att hjälpa dig att göra det smartaste beslutet om handel med MasterCard.

Handla MasterCard