JPMorgan Chase (JPM)

Företagets historia

JPMorgan Chase är den största banken i USA med tillgångar på 2.415 biljoner och den näst största i världen, representerad i över 100 länder. Banken är ledande inom derivat och erbjuder privata bankärenden, investment banking, värdepapper och kapitalförvaltning. 

JPMorgan Chase har en lång historia av sammanslagningar och uppköp med andra banker, men dess rötter går tillbaka till år 1871, då John Pierpont Morgan grundade en bank i sitt eget namn. År 1895 bytte banken namn till J. P. Morgan och Co JPMorgan Chase är ett resultat av sammanslagningar med Chase Manhattan, Chemical Bank, Bear Stearns, Bank One, Washington Mutual, och andra. 

ontorsrörelsen i USA sker under Chase varumärke. JPMorgan Chase är en av de fyra stora bankerna (Bank of America, Citigroup och Wells Fargo är de andra). 

Handel med JPMorgan Chase: Vad du behöver veta

  • JPMorgan Chase (och dess föregångare Chemical Bank) var huvudbanken för Bernard Madoff, som var ökänd för att driva ett Ponzi-pyramidspel under åren 1986-2008. År 2014 godkände en domstol JPMorgan’s 218.000.000$ grupptalan en uppgörelse för offren för Madoffs system. Enligt rättegången, borde Chase ha känt till Madoff’s bedrägeri, men försummat korrekt hantering.
  • JPMorgn’s aktie nådd en topp under år 2008, men föll därefter under åren 2011-2012 och planades ut på grund av utgången av den globala ekonomiska krisen. En nettovinst på 21.3 miljarder$ rapporterades för år 2012. Priserna sjönk till följd av bankkrisen, men de återhämtade sig. 
  • JPMorgan’s årsredovisning och kvartalsvisa resultatrapporter ger stora insikter i företagets framtida utveckling och om handel med aktien kan vara lönsam. Majoriteten av analytikerna säger att JPMorgan är ett bra köp för framtiden tack vare den senaste tidens gynnsamma tillväxttal och att aktien kan vara undervärderad.

Den som vill handla JPMorgan Chase aktie bör noggrant analysera marknadsförhållandena och företagets historia före handeln. 

Handla JPM