Goldman Sachs (GS)

Företagets historia

Goldman Sachs är en global investeringsbank med säte i New York, som har kallats för “Wall Street:s # 1 Dealmaker”. Företaget grundades år 1869 av Marcus Goldman och firmanamnet ändrades till Goldman Sachs år 1885, när Goldmans svärson började på företaget. 

Goldman Sachs har ett rykte som en av de bästa investeringsbankerna i världen, vars kunder utgörs av stater över hela världen, privatpersoner och företag. Företaget är också en stor aktör i Amerikanska Statspapper och sedan år 1906 har börsintroduceringar gjorts för många olika företag. 

Goldman Sachs börsnoterades år 1999, efter år av intern debatt. Till slut blev endast 12% av företaget offentligt, men senare aktieerbjudanden ökade så småningom denna procentsats. 

Under bolånekrisen under åren 2007-2008, förutspådde Goldman Sachs en kollaps av bolånemarknaden och tog in enorma vinster genom blankning av bolånepapper. Dessa vinster liksom dess verksamhet under perioden 2008-2012, väckte kritik och utredningar gjordes av kongressen och justitiedepartementet, samt ett SEC åtal som förlikades utanför domstolen. Vinsterna som företaget drog in medan marknaden led stora förluster skadade dess offentliga image. 

Handel med Goldman Sachs: Vad du behöver veta

  • Även om inkomsterna från 2008-2012 var oberäkneliga under bolånekrisen och under den efterföljande lågkonjunkturen, har man återhämtat sig nu och verkar vara beredda för vinster. Kvartalsresultatrapporter är en av de viktigaste saker man bör titta på när man utvärderar aktieresultatet och ska förutsäga prisutvecklingar. 
  • Även om Goldman Sachs rykte såsom den bästa investeringsbanken inte har förtjänats utan kontroverser och rättsliga konsekvenser, har företagets långa historia också visat att det kan profitera på alla sorts situationer. Handlare bör analysera ekonomiska uppgifter , årsredovisningar och framtida prognoser för att avgöra hur man ska handla med Goldman Sachs. 
  • Analytiker säger att Goldman är ett bra val för handlare som vill ha en långsiktig investeringsmöjlighet.

Den som vill handla Goldman Sachs aktie bör noggrant analysera marknadsförhållandena och företagets framtida prognos före handeln. 

Handla Goldman Sachs