ExxonMobil (XOM)

Företagets historia

ExxonMobil är ett amerikanskt företag baserat i Texas som sysslar med alla slag av olje-och gasproduktion . Bolaget bildades år 1999 genom en sammanslagning av Exxon (Standard Oil of New Jersey) och Mobil (Standard Oil of New York). År 1911 delades Standard Oil trust upp i 33 mindre företag, varav det största var Standard Oil of New York och New Jersey. Sammanslagningen av ExxonMobil återförenade dessa företag återigen genom den största företagsfusionen i USA:s historia. ExxonMobil har 37 oljeraffinaderier i 21 länder, vilket gör bolaget till den största globala oljeraffinören. 

ExxonMobil miljö historik är långt från perfekt. Stora oljeutsläpp bland annat i Exxon Valdez och i Brooklyn, Baton Rouge, och Yellowstone har väckt kritik. Kontroverser över människorättsfrågor, den globala klimatförändringen, och affärsmetoder har plågat företaget genom åren. Trots dessa händelser förblir Exxonmobil ledande inom sin industri och är ett starkt företag på framgång. 

Handla med ExxonMobil: Vad du behöver veta

  • ExxonMobil’s årsredovisning och kvartalsvisa resultatrapporter kan ge insikter i företagets framtida resultat. Som energibolag påverkas ExxonMobils inkomster av oljeproduktionen, samt av alternativa teknologiers utveckling. 
  • Medan merparten av ExxonMobils vinst kommer från råoljebranschen, tvingar de begränsade oljereserverna företaget att hitta alternativa bränslekällor och investera i ny teknik, bland annat djuphavsborrning, högeffekts borrning, oljesand produktion, och R3M (Remote Reservoir Resistivity Mapping) teknik för att förbättra utforskningsresultaten. Dessutom forskar ExxonMobil i biobränslen från alger.
  • Med sinande oljereserver, blir flytande naturgas allt viktigare för att hålla jämna steg med världens bränsleefterfrågan. ExxonMobil’s Papua Nya Guinea flytande naturgasprojekt strävar efter att tillgodose denna ökade efterfrågan, särskilt på de asiatiska marknaderna. 
  • ExxonMobil har accepterat att offentliggöra sin riskhantering och sina planer för lägre koldioxidutsläpp. Även om detta kan verka som dåliga nyheter, reagerade aktieägare positivt på faktumet att företaget förbereder sig för scenarier med skärpt utsläppskontroll och höjda skatter, och när reserverna så småningom tar slut.

Den som vill handla med ExxonMobile bör noga undersöka företaget och göra en analys innan handeln. 

Handla XOM