Chevron (CVX)

Företagets historia

Chevron Corp är ett energiföretag som är verksamt i över 180 länder och har verksamhet i alla aspekter med gas, olja, och geotermiska industrier: produktion, utforskning, marknadsföring, raffinering, kemisk tillverkning och kraftproduktion. 

Företaget har sitt ursprung i Standard Oil Company. Konkurrenslagstiftningen tvingade Standard Oil Co i Kalifornien att brytas loss till ett separat bolag 1911. År 1984 gick SoCal samman med Gulf Oil och bytte namn till Chevron Corp Chevron köpte Texaco år 2000, Unocal 2005, och Atlas Energy 2011. Idag är Chevron ett av världens största oljebolag. 

Chevron’s olje- och gasutvinning och produktion är i första hand förlagd i USA (inklusive i Mexikanska golfen), Kazakstan, Angola, Nigeria och Australien. Chevron tillverkar och säljer produkter såsom petrokemikalier, tillsatsämnen, smörjmedel och bränslen. Företaget är också engagerat i alternativ energiproduktion och forskning, inklusive vätgas, bränsleceller, biobränsle, vindkraft, solenergi och geotermisk energi. 

Chevron har varit inblandad i ett flertal säkerhets-och miljöincidenter, och har anklagats för giftig avfallsdumpning, bristande säkerhet och tillsyn, samt underlåtenhet att städa upp efter oljeutsläpp. 

Handla med Chevron: Vad du behöver veta

  • Ett företags årsredovisning och kvartalsresultatrapporter ger stora insikter i företagets framtida resultat. Liksom ett energibolag påverkas Chevron intäkter av oljeproduktionen. Chevron har beräknat lägre produktion under kommande år till följd av en minskad efterfrågan och en ökande popularitet för flytande naturgas (LNG). LNG-projekten har potentialen att kompensera för fallande råoljeintäkter. 
  • Eftersom Chevron har en vertikalt integrerad verksamhet som kontrollerar alla aspekter av produktionen, från utforskning till raffinering och transport till försäljning, kan företaget arbeta mer kostnadseffektivt. 
  • Man har uppskattat illväxt i termer av intäkter och vinster och analytiker förutspår en positiv tillväxt för Chevron. Detta drivs av Gorgon Gas Project i Australien, som uppskattas till $43 miljarder, och en fortsatt ökning av LNG-produktion. Efterfrågan på LNG-marknaden fortsätter att öka, särskilt i Kina, och Chevron är redo att möta denna efterfrågan. 

Den som vill handla Chevron-aktien bör noga analysera marknadsförhållandena och undersöka företaget innan handeln. 

Handla CVX