Boeing (BA)

Företagets historia

Boeing konstruerar, tillverkar och säljer flygplan och försvarsprodukter. Det grundades 1916 av William Boeing som Pacific Aero Products Co i Seattle, då Boeing började konstruera och bygga sina egna plan. Ett år senare, när USA gick med i första världskriget, levererade de sjöflygplan till den amerikanska flottan. Boeing fortsatte att konstruera och bygga flygplan, blev ledande inom både kommersiell och militär flygplansproduktion, och gav sig sedan in på produktion av missiler och satelliter.

Boeing debuterade med sitt mest kända trafikflygplan, 747, år 1970 och har sedan dess levererat cirka 1 400 747-or. Boeing fortsätter att producera 737, 747, 767, 777 och 787 Dreamliner för den kommersiella marknaden, liksom många rymd-, försvars-, och säkerhetsprodukter.

Handa Boeing: Vad du måste veta

  • Års- och kvartalsrapporter är en av de viktigaste saker man bör titta på när man utvärderar aktieresultatet och ska förutsäga prisutvecklingar. Boeings resultatrapporter är fortsatt starka.
  • Den globala efterfrågan på flygplan är en viktig faktor som gör att Boeing kommer att fortsätta vara ett bra köp. Långsiktig tillväxt för kommersiella flygplan, särskilt i utvecklingsländerna, kommer att kräva tusentals nya flygplan under de kommande årtiondena. Boeing, som världens största tillverkare av kommersiella flygplan, kommer sannolikt att möta en stor del av denna efterfrågan, vilket garanterar företagets tillväxt och resultat i år framöver
  • Ny produktutveckling och produktion är på väg att ge bränsle till framtida tillväxt. Företaget har nyligen ökat utdelningen med 50 %, vilket är ett lovande tecken.
  • Boeings framgång hänger på den nuvarande flottans prestanda samt löftet om framtida innovationer. Tekniska problem med ett av deras flygplan, eller en försening i produktionen av nya produkter, kommer att ha en negativ effekt på aktiekurserna på kort sikt, men kommer sannolikt inte avskräcka långsiktig tillväxt.
  • De stigande bränslekostnaderna skapar en tävlan om att utforma effektivare flygplan och alternativa bränslen. Boeings chefer meddelade samarbete med utvecklare av biobränsle i världen för att testa ett effektivare alternativt biobränsle. Handlare bör hålla ett öga på utvecklingen inom denna sektor samt andra Boeing-nyheter.

Den som vill handla Boeing-aktien bör noggrant analysera marknadsförhållandena och företagets historia innan handel.

Handla BA