BNP Paribas

Företagets historia 

BNP Paribas, en bank med huvudkontor i Paris och London, skapades år 2000 genom en sammanslagning av Banque Nationale de Paris (BNP) och Paribas, vilket gör den till världens fjärde största bank genom sina tillgångar och den största banken i eurozonen. 

Efter andra världskriget, inledde den franske finansministern en större omorganisation av bankerna. År 1946 förstatligades de fyra största franska bankerna och 1966 fusionerade regeringen två av de ledande bankerna till att skapa Banque Nationale de Paris (BNP). BNP privatiserades på nytt 1993 under Chiracs regering. 

BNP och Paribas gick samman i maj 2000. Den 9 augusti 2007, i början av bolånekrisen, var BNP Paribas den första banken att inse konsekvenserna av krisen och stängde två exponerade fonder. Dess snabba reaktion räddade banken från de stora förluster som drabbade andra europeiska banker. Faktum är att företaget redovisade vinst för 2008 mitt under krisen.

Handel med BNP Paribas: Vad du behöver veta

  • BNP Paribas största division är sin retailbank, koncentrerad till Europa (Frankrike, Italien, Luxemburg och Belgien specifikt). Man äger också BancWest, som är verksamt i västra USA och Hawaii. BNP Paribas har närvaro i över 80 länder och deltar i den globala ATM Alliance som ger kunderna i flera internationella banker möjlighet att använda sitt kort inom alliansen utan tilläggsavgifter. Utöver retail divisionen, har banken även Företags och Investment Banking. 
  • BNP Paribas utsågs till Årets Bank 2012 av International Financing Review.
  • Årsbokslut och kvartalsvisa resultatrapporter ger värdefulla insikter i ett företags potentiella tillväxttakt. Handlare bör hålla ett vakande öga på nyheterna för eventuella händelser som kan påverka aktiekursen. 
  • Efter banken undkom den värsta stöten av kreditkrisen 2008, fokuserade den på omstrukturera sin verksamhet för att anpassa sig till striktare regler. BNP Paribas har ett A+ kreditbetyg och räknar med stor intäktstillväxt. 

BNP Paribas, är på grund av sin framgångsrika navigering i bolånekrisen och efterföljande omstrukturering på rätt spår för tillväxt. Handlare intresserade av BNP Paribas måste utföra en noggrann analys av banken före handel. 

Handla BNP Paribas