Apple (AAPL)

Företagets historia:

Apple grundades 1 april 1976 av Steve Jobs och Steve Wozniak och har sitt huvudkontor i Cupertino, Kalifornien.

Herrarna Steve grundade företaget med en vision om att göra en användarvänlig version av avancerad datorteknik allmänt tillgänglig för både hem och företag. Apple blev ett känt namn med lanseringen av Apple II-datorn och Apple Disk II.  

Dessa två produkter skrev historia som den första förmonterade persondatorn, komplett med tangentbord, färggrafik och den tidens enklaste och billigaste diskett.

Från dess revolutionära början i slutet av 1970-talet har Apple vuxit till den internationellt vördade teknikjätten som dominerar dator-, musik- och telekomindustrin över hela världen idag.

Handla med Apple: Vad du behöver veta

  • Apple börsnoterades den 12 december 1980 och förde in mer kapital än alla börsintroduktioner sedan Ford Motor Company 1956. Aktien handlas nu på NASDAQ.
  • Fler människor blev miljonärer från Apples börsintroduktion (över 300) än från något annat företag i historien.
  • Sedan grundandet 1976 har företaget haft många upp- och nedgångar. Från och med slutet av 1980-talet och under hela 90-talet, gick Apple igenom en väldigt tuff period, där man tappade mycket mark till sin rival Microsoft, interna stridigheter samt stagnerande innovation.
  • Det är för närvarande det största börsnoterade bolaget i världen.
  • Apple återhämtade all förlorad mark och överträffade Microsoft och alla andra rivaler från mitten av 2000-talet.
  • Med Steve Jobs som ledare för företaget igen, återuppfann Apple sin programvara, började bygga Intel-baserade system, introducerade det första och inledde samarbete med Microsoft.
  • Företaget säkrade sin mastodontstatus när man introducerade iTunes och iPod, blev ledande inom musikbranschen och ytterligare ökade sin högteknologiska marknadsandel med lanseringen av iPad, iOS-programvara och den legendariska iPhone-tekniken.
  • Apple var den ledande smartphoneleverantören i mitten av 2014 med över 41 % av marknadsandelarna – men med en mängd tuffa konkurrenter är detta något som Apple-handlare bör hålla ett vakande öga på.
  • Den 28 juni 2014 när Apple tillkännagav tredje kvartalets resultat, utgjorde internationell försäljning 59 % av intäkterna, med majoriteten av intäkterna från iPhone- och Mac-försäljning.
  • Företaget redovisade en nettovinst på 7,7 miljarder dollar för samma period, upp från 6,9 miljarder dollar ett år tidigare.

Den som vill handla med Apple bör noga analysera marknadsläget innan man handlar. 

Handla med AAPL