American International Group (AIG)

Företagets historia

American International Group, allmänt känt som AIG, är ett New York-baserat försäkringsbolag med verksamhet i över 130 länder. AIG erbjuder livförsäkring, huslånsförsäkring, allriskförsäkring för fastigheter samt pensionstjänster. Företagets grundare, Cornelius Vander Starr, startade 1919 ett försäkringsbolag i Shanghai, Kina. Företaget växte snabbt i hela Asien och 1926 öppnade Starr ett kontor i USA, under namnet American International Underwriters (AIU). 1939 flyttades företagets huvudkontor från Kina till New York City. 

AIG bildades 1967 som en paraplyorganisation för Starrs olika försäkringsverksamheter och bolaget börsnoterades 1969.

AIG räddades av Federal Reserve i händelserna efter bolånekrisen under 2008. AIG innehade miljarder dollar i värdepapper som backades upp av subprimelån. När deras kreditvärdighet nedgraderades som följd, utlöste det en serie av händelser som väsentligt ruinerade företaget och föranledde U.S. Reserve Bank att gå in och hindra bolaget från att kollapsa. Statens “räddningsaktion” av AIG var den största i USA:s historia, och innebar att regeringen i huvudsak ägde AIG.  

Efter räddningsaktionen, fokuserade AIG på nedskärningar och utförsäljning av delar av sin verksamhet för att betala tillbaka nödlånet. 2012 när finansdepartementet sålde sina aktier i AIG med en rad erbjudanden, återbetalades den amerikanska staten till fullo och tjänade faktiskt på sina investeringar. 

Handla med AIG: Vad du behöver veta

  • Statens räddningsaktion fick aktiekurserna att sjunka och gav AIG en hel del dålig publicitet. Denna negativa bild ledde till en undervärdering av bolaget. Priset på aktier är fortfarande undervärderade jämfört med genomsnittet, vilket innebär att det nu är en bra tid att köpa. 
  • Under åren sedan räddningsaktionen återbetalade AIG pengarna och använde gott förvaltarskap till att omstrukturera och att skapa en stadig tillväxttakt. AIG är nu en favorit bland hedgefondförvaltarna och visar att de har gjort en fullständig återhämtning från krisen 2008. 
  • Räntorna kommer sannolikt att öka efter år av låga nivåer. En miljö där räntorna stiger är positivt för bankerna, som tjänar på högre räntor. Varje räntehöjning innebär att AIG kommer att gynnas.

Den som vill handla med AIG-aktier bör noga undersöka företagets senaste utveckling och göra en analys innan man handlar. 

Handla AIG