Reglering och licens

UFX är en fullt reglerad valutamäklare, som drivs av Reliantco Investments Limited och regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission, “CySEC” med licensnummer 127/10. Som sådan följer UFX även de stränga MiFID II-normerna (Markets in Financial Instruments Directive), en EU-lag som övervakar säkra praxisregler och standarder för finansiella företag och värdepappersföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom stränga regler och standarder, ser vi till att du kan njuta av en trygg och säker handelsupplevelse. UFX är verksamt inom EES och är därför registrerat med de regleringsorgan som anges nedan.

Land Institut
Kroatien Kroatiska tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster – Läs mer
Tjeckien Czech National Bank (CNB) – Läs mer
Danmark Finanstilsynet – Läs mer
Estland Estonian Financial Supervision Authority – Läs mer
Finland Finanssivalvonta,Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) – Läs mer
Frankrike Autorité des marchés financiers (AMF) – Läs mer
Tyskland The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) – Läs mer
Grekland Hellenic Capital Market Commission (HCMC) – Läs mer
Ungern Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA) – Läs mer
Italien Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa – Läs mer
Lettland The Financial and Capital Market Commission (FKTK) – Läs mer
Litauen The Lithuanian Securities Commission (LSC) – Läs mer
Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Läs mer
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA) – Läs mer
Nederländerna Authority For the Financial Markets (AFM) – Läs mer
Norge Finanstilsynet -The Financial Supervisory Authority of Norway – Läs mer
Polen Polish financial Supervision authority – Läs mer
Portugal Portuguese Securities Commission (CMVM) – Läs mer
Rumänien CNVM – Läs mer
Slovenien The Securities Market Agency – Läs mer
Sydafrika Financial Services Board – Läs mer
Spanien Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Läs mer
Sverige The Swedish Financial Supervisory Authority – Läs mer
Storbritannien Financial Conduct Authority (FCA) – Läs mer

 

CIF-LICENS

Cyprus Securities and Exchange Commission har utfärdat licensnummer 127/10 till Reliantco Investments Limited för att tillhandlahålla följande finansiella och tillhörande tjänster: (a) Ta emot och vidarebefordra handelsorder för dig med finansiella instrument, (b) tjänster med utländsk valuta, förutsatt att de är förknippade med investeringstjänsten i (a) ovan, (c) förvaring och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, exempelvis penga-/säkerhetshantering, (d) investerings- och finansiell analys eller andra typer av allmänna rekommendationer avseende transaktioner med finansiella instrument. För följande finansiella instrument:

  1. Insättningshantering av investerade medel.
  2. Penningmarknadstillgångar.
  3. Överföringsbara värdepapper.
  4. Terminer, optioner, ränteterminer och swappar samt andra kontrakt för derivat som avser räntor, avkastning, valutor eller värdepapper samt andra finansiella åtgärder, index eller derivatinstrument som kan uppfyllas i kontanter eller fysiskt.
  5. Terminer, ränteterminer, optioner, swappar och diverse andra kontrakt för derivat avseende råvaror som måste vara uppfyllda i kontanter, eller en av ovanstående som möjligen kan uppfyllas kontant på begäran av någon av de inblandade parterna (annat än på grund av en avslutande händelse som standard).
  6. Terminer, optioner, swappar och andra kontrakt för derivat avseende råvaror som kan regleras fysiskt, under förutsättning att instrumentet är föremål för handel på en reglerad marknad och/eller en multilateral handelsplattform (MTF).
  7. Finansiella CFD:er (Contracts For Difference).
  8. Derivatinstrument för överföring av kreditrisk.
  9. Terminer, optioner, forwards och swappar, samt alla andra kontrakt för derivat avseende råvaror (inklusive de som inte nämns i punkt 6 ovan) som kan uppfyllas fysiskt, inte är för kommersiellt bruk, har egenskaper som andra derivatinstrument och som regleras och klareras genom en erkänd clearingorganisation eller är föremål för återkommande marginal- eller underhållskrav.
  10. Terminer, optioner, forwards, swappar och andra kontrakt för derivat som avser inflation, utsläppsrätter, fraktpriser, klimatvariationer eller andra ekonomiska rapporter som officiellt utfärdas, som kräver uppfyllelse kontant eller möjligen kan vara uppfyllda i kontanter på begäran av en sida som deltar i transaktionen (annat än på grund av en avslutande händelse som att kontraktet bryts). Andra avtal för ett derivat som relaterar till index, obligationer, bestämmelser, rättigheter och tillgångar som inte annars anges i denna del som har egenskaper som liknar andra derivatinstrument, i hänseenden till, bland annat att de handlas på en MTF-plattform eller en marknad som är reglerad, och de slutförs genom auktoriserade clearinghus eller är föremål för återkommande marginal- eller underhållsskrav.

FöretagsuppgifterOrganisationsnummer: HE270726 Företagets momsnummer: 10270726F