Reglementări și licență

UFX este un broker forex deplin regulat, operat de Reliantco Investments Limited, societate autorizată și reglementată de Comisia de Valori Mobiliare din Cipru („CySEC” sau „Autoritatea de Reglementare”) prin licența numărul 127/10. În consecință, UFX aderă și la standardele stricte prevăzute în Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II), o lege a Uniunii Europene ce supervizează reglementările și standardele de practici sigure pentru societățile financiare și de investiții în Spațiul Economic European. Prin aplicarea de reglementări și standarde riguroase, ne asigurăm că vă puteți bucura de o experiență de tranzacționare sigură și securizată. UFX operează în SEE și, din acest motiv, este înregistrată la organismele de reglementare enumerate mai jos.

Țara Instituția
Croația Agenția de Supraveghere a Serviciilor Financiare din Croația – Detalii suplimentare
Republica Cehă Banca Națională a Cehiei (CNB) – Detalii suplimentare
Danemarca Finanstilsynet – Detalii suplimentare
Estonia Autoritatea Estonă de Supraveghere Financiară – Detalii suplimentare
Finlanda Finanssivalvonta, Autoritatea de Supraveghere Financiară (FIN-FSA) – Detalii suplimentare
Franța Autorité des marchés financiers (AMF) – Detalii suplimentare
Germania Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin) – Detalii suplimentare
Grecia Comisia Elenă pentru Piețele de Capital (HCMC) – Detalii suplimentare
Ungaria Autoritatea Ungară de Supraveghere Financiară (HFSA) – Detalii suplimentare
Italia Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa – Detalii suplimentare
Letonia Comisia pentru Piețele Financiare și de Capital (FKTK) – Detalii suplimentare
Lituania Comisia Lituaniană a Valorilor Mobiliare (LSC) – Detalii suplimentare
Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Detalii suplimentare
Malta Autoritatea Malteză pentru Servicii Financiare (MFSA) – Detalii suplimentare
Olanda Autoritatea pentru Piețe Financiare (AFM) – Detalii suplimentare
Norvegia Finanstilsynet – Autoritatea de Supraveghere Financiară din Norvegia – Detalii suplimentare
Polonia Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară – Detalii suplimentare
Portugalia Comisia Portugheză a Valorilor Mobiliare (CMVM) – Detalii suplimentare
România CNVM – Detalii suplimentare
Slovenia Agenția pentru Piețele de Valori Mobiliare – Detalii suplimentare
Africa de Sud Consiliul pentru Servicii Financiare – Detalii suplimentare
Spania Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Detalii suplimentare
Suedia Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară – Detalii suplimentare
Regatul Unit Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) – Detalii suplimentare

 

LICENȚA CIF

Comisia de Valori Mobiliare din Cipru a emis Licența cu numărul 127/10 către Reliantco Investments Limited pentru a vă oferi următoarele servicii financiare și auxiliare: (a) Primirea și transmiterea de ordine pentru dvs. privind instrumentele financiare, (b) Servicii valutare, cu condiția ca acestea să fie asociate cu furnizarea serviciului de investiții menționat la punctul (a) de mai sus, (c) Păstrarea în siguranță și administrarea de instrumente financiare în contul clienților, inclusiv servicii de custodie și servicii asociate, precum managementul fondurilor în numerar și al garanțiilor, (d) Studierea investițiilor și analiză financiară sau alte formare de recomandări generale referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare. Pentru următoarele instrumente financiare:

  1. Fonduri ale organismelor de plasament colectiv.
  2. Active de pe piața monetară.
  3. Valori mobiliare transferabile.
  4. Contracte la termen, contracte de opțiuni, contracte la termen pe rata dobânzii și contracte swap, precum și orice alt contract pentru derivate referitoare la rate ale dobânzilor, randamente, valute sau valori mobiliare, precum și alte măsuri financiare, indici sau instrumente derivate care pot fi îndeplinite în numerar sau prin livrare fizică.
  5. Contracte la termen, contracte la termen pe rata dobânzii, contracte de opțiuni, contracte swap și diferite alte contracte pentru derivate referitoare la mărfuri care trebuie îndeplinite în numerar, sau una dintre variantele de mai sus care ar putea fi îndeplinită în numerar la cererea uneia dintre părțile implicate (din motive diferite de cele ce conduc la reziliere, cum ar fi neîndeplinirea contractelor).
  6. Contracte la termen, contracte de opțiuni, contracte swap și orice alt contract pentru derivate referitoare la mărfuri care pot fi regularizate fizic, dat fiind că instrumentul este tranzacționat pe o piață reglementată și/sau un sistem multilateral de tranzacționare (MTF).
  7. CFD-uri (Contracte pe diferență) financiare.
  8. Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit.
  9. Contracte la termen, contracte de opțiuni, contracte la termen pe rata dobânzii și contracte swap, precum și orice alt contract pentru derivate referitoare la mărfuri (cu excepția celor care nu au fost menționate la punctul 6 de mai sus) care pot fi regularizate fizic, nu sunt pentru uz comercial, au caracteristicile alor instrumente derivate și sunt regularizate și compensate printr-un centru de compensare recunoscut sau fac obiectul unor apeluri în marjă ori apeluri de mentenanță recurente.
  10. Contracte la termen, contracte de opțiuni, contracte la termen pe rata dobânzii, contracte swap, precum și orice alt contract pentru derivate referitoare la rate ale inflației, cote de emisie, navluri, variabile climatice sau orice alt raport economic emis oficial, care necesită îndeplinirea în numerar sau ar putea fi îndeplinite în numerar la cererea uneia dintre părțile implicate în tranzacție (din motive diferite de cele ce conduc la reziliere, cum ar fi neîndeplinirea contractelor), precum și orice alt contract pentru un derivat care se referă la indici, obligații, măsuri, drepturi și active care nu sunt enumerate sub o altă formă în această secțiune, ce posedă caracteristici similare cu alte instrumente financiare derivate, în legătură cu, printre altele, faptul că sunt tranzacționate pe un sistem MTF sau pe o piață care este reglementată, și sunt regularizate și compensate prin centre de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă ori apeluri de mentenanță recurente.

Detalii referitoare la Companie ID-ul Companiei: HE270726 Codul TVA al Companiei: 10270726F