Google (GOOG)

Historia spółki

Serwis Google rozpoczął działalność w 1996 r. jako projekt badawczy. Studenci z Uniwersytetu Stanford Larry Page i Sergey Brin stworzyli swoją wyszukiwarkę z zastosowaniem unikatowego algorytmu PageRank, który tłumaczy dane odsyłacza wstecznego określonej strony internetowej na miarę ważności, przez co wyszukiwarka daje trafniejsze wyniki. 

Andy Bechtolsheim podjął ryzyko i w sierpniu 1998 r. zainwestował pierwsze 100 000 USD w serwis Google dla spółki, która jeszcze nie istniała. Spółka Google została założona we wrześniu 1998 r., a ryzyko opłaciło się, gdy ludzie szybko uświadomili sobie, że Google daje lepsze wyniki niż istniejące wyszukiwarki. 

Spółka stale się rozwijała, a pierwsza oferta publiczna miała miejsce 19 sierpnia 2004 r. Obecnie Google jest wszędzie. Określenie „googlować” stało się powszechnie używanym czasownikiem w kilku językach. Spółka Google wprowadziła własną przeglądarkę internetową, system operacyjny i linię smartfonów. Google Earth, Google Drive, Google Voice, Adwords i Gmail to tylko niektóre z usług Google, które zdominowały rynek. 

Inwestowanie w akcje Google: Co trzeba wiedzieć

  • Spółka Google jest notowana na giełdzie NASDAQ. W 2004 r. cena emisyjna wynosiła 85 USD za akcję. 31 marca 2006 r. spółka Google została dodana do indeksu S&P 500, a wówczas cena jej akcji błyskawicznie wzrosła o 7%. W październiku 2013 r. cena akcji przy zamknięciu po raz pierwszy przekroczyła 1000 USD. Google nie wypłaca akcjonariuszom dywidend, ale jej szybki wzrost i wysoka cena akcji sprawia, że jest bardzo popularną inwestycją. Raport roczny i kwartalne sprawozdania z zysków spółki Google to ważne materiały do analizy przy ocenie wyników spółki i przewidywaniu zmiany cen akcji. 
  • Reklamowy model biznesowy spółki Google bazuje na usługach AdWords i AdSense, które wykorzystują historię wyszukiwania do wyświetlania klientom ukierunkowanych reklam. Źródłem przychodów jest także technologia smartfonów i inne produkty, jednak większość zysków pochodzi z reklam. Zdolność spółki Google do tworzenia innych źródeł przychodów będzie decydować o jej sukcesie w przyszłości.
  • W ostatnich latach spółka Google dokonała kilku przejęć, z których najgłośniejszym było przejęcie serwisu Youtube.com w 2006 r. Spółka w dalszym ciągu dostarcza innowacyjnych i praktycznych rozwiązań technologicznych, nie wykazując oznak spowolnienia. Większość analityków uważa zakup akcji Google za dobrą inwestycję. 

Google w dalszym ciągu wykazuje ekspansję i dominację na rynku, ale jak długo to będzie trwało, to się dopiero okaże. Każdy, kto chce inwestować w akcje spółki Google, powinien dokonać starannej analizy warunków rynkowych przed zawarciem transakcji. 

Inwestuj w GOOG