Reguleringer og lisens

UFX er en fullt regulert valutamegler drevet av Reliantco Investments Limited, autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), med lisensnummer 127/10. UFX overholder derfor også den strenge MiFID II-standarden til direktivet om markeder i finansielle instrumenter (Markets in Financial Instruments Directive), en europeisk lov som har tilsyn over finans- og investorfirmaer innenfor EØS. Vi overholder strenge reguleringer og standarder for å sørge for at du kan handle både trygt og sikkert. UFX opererer innenfor EØS, og er derfor registrert hos de kontrollorganene nedenfor.

Land Institutt
Kroatia Det kroatiske tilsynsbyrået for finansielle tjenester – Les mer
Tsjekkia Czech National Bank (CNB) – Les mer
Danmark Finanstilsynet –Les mer
Estland Estonian Financial Supervision Authority –Les mer
Finland Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) –Les mer
Frankrike Autorité des marchés financiers (AMF) –Les mer
Tyskland Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) –Les mer
Hellas Hellenic Capital Market Commission (HCMC) –Les mer
Ungarn Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA) –Les mer
Italia Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa –Les mer
Latvia Financial and Capital Market Commission (FKTK) –Les mer
Litauen Lithuanian Securities Commission (LSC) –Les mer
Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) –Les mer
Malta Malta Financial Supervision Authority (MFSA) –Les mer
Nederland Authority For the Financial Markets (AFM) –Les mer
Norge Finanstilsynet –Les mer
Polen Polish Financial Supervision Authority –Les mer
Portugal Portuguese Securities Commission (CMVM) –Les mer
Romania CNVM –Les mer
Slovenia Securities Market Agency –Les mer
Sør-Afrika Financial Services Board –Les mer
Spania Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) –Les mer
Sverige Swedish Financial Supervisory Authority –Les mer
Storbritannia Financial Conduct Authority (FCA) –Les mer

 

CIF-LISENS

Cyprus Securities and Exchange Commission har utstedt lisensnummer 127/10 til Reliantco Investments Limited, en lisens som tillater tilbud av følgende finans- og tilleggstjenester: (a) Motta og legge inn ordrer for deg i finansinstrumenter, (b) Valutatjenester, forutsatt at de er knyttet til investeringstjenesten i punkt (a) ovenfor, (c) Trygg oppbevaring og administrering av finansinstrumenter for kontoene til kunder, inkludert forvaltning og relaterte tjenester som f.eks. penge-/sikkerhetsforvaltning, (d) Investeringsundersøkelser og finansanalyser eller andre former for generelle anbefalinger relatert til transaksjoner i finansinstrumenter. For følgende finansinstrumenter:

  1. Midler for foretak for kollektive investeringer.
  2. Aktiva på pengemarkeder.
  3. Overførbare verdipapirer.
  4. Terminkontrakter, aksjeopsjoner, fremtidige renteavtaler, aksjebytter og enhver annen derivatkontrakt knyttet til rentekurser, utbytte, valutaer eller verdipapirer og andre finansielle tiltak, indekser eller derivatinstrumenter som kan løses ut i kontanter eller fysiske gjenstander.
  5. Terminkontrakter, fremtidige renteavtaler, aksjeopsjoner, aksjebytter samt enhver annen derivatkontrakt vedrørende handelsvarer som kan løses ut i kontanter, eller en av de ovennevnte som én av de involverte partene (annet enn pga. en avsluttende hendelse, som for eksempel mislighold) potensielt kan løse ut i kontanter.
  6. Terminkontrakter, aksjeopsjoner, aksjebytter samt enhver annen derivatkontrakt vedrørende handelsvarer som kan gjøres opp fysisk, gitt at instrumentet byttes på et regulert marked og/eller en multilateral handelsplattform (Multilateral trading facility – MTF).
  7. Finansielle differansekontrakter (Contracts for Difference – CFD).
  8. Derivatinstrumenter for overføring av kredittrisiko.
  9. Terminkontrakter, aksjeopsjoner, fremtidige renteavtaler, aksjebytter samt enhver annen derivatkontrakt vedrørende handelsvarer (inkludert de som ikke nevnes i punkt 6 ovenfor) er ikke for kommersielt bruk, har egenskapene til andre derivatinstrumenter og er gjort opp og klarert av et anerkjent oppgjørssentral eller er gjenstand for løpende margin- eller vedlikeholdskrav.
  10. Terminkontrakter, aksjeopsjoner, fremtidige renteavtaler, aksjebytter og enhver annen derivatkontrakt knyttet til inflasjonsrater, utslippskvoter, fraktpriser, klimavariabler eller noen annen økonomisk rapport som gis ut offisielt, som må løses ut i kontanter eller potensielt kan løses ut i kontanter av én av partene i transaksjonen (annet enn pga. en avsluttende hendelse, som for eksempel mislighold), og enhver annen derivatkontrakt knyttet til indekser, obligasjoner, tiltak, rettigheter og aktiva som ellers ikke står oppført i denne delen med lignende eller andre finansinstrumenter, blant annet når de handles på en multilateral handelsplattform (Multilateral trading facility – MTF) eller et regulert marked og er gjort opp og klarert av en oppgjørssentral eller er gjenstand for løpende margin- eller vedlikeholdskrav.

Bedriftsdetaljer Bedriftsnummer: HE270726 Bedriftens MVA-nummer: 10270726F