UNG

USA Naturgass

Siden:

18. april 2007

Sammendrag

UFX-tradere har tilgang til handel i ETF-fondet UNG, det største ETF-fondet (Exchange Traded Fund; fond som omsettes på børs) som følger den samlede utviklingen til swaps og terminkontrakter med én-måneds løpetid for naturgass. UNG står i første linje i sektoren for naturgass, med flere ganger så mange eiendeler som alle andre konkurrenter tilsammen, med det høyeste daglige handelsvolumet. Investorer som handler i ETF-fondet UNG for også den ekstra fordelen som ligger i tette spreads og den beste likviditeten i naturgassmarkedet.

Inkluderte terminkontrakter:

  • UNG (naturgass)
  • UNG (NAV)

Invester i UNG