Visa (V)

Selskapets historie

Visa Inc. er en av de ledende leverandørene av betalingssystemer, med operasjoner over hele verden. Hovedkontoret ligger i Foster City i California. Selskapet ble opprettet som et pilotprosjekt for Bank of America, da banken lanserte sitt første kredittkortprogram som ble kalt BankAmericard i 1958, et produkt som kapitaliserte på forbrukernes behov for ett kredittkort for alle behov. Under det første programmet ble det sendt ut 60 000 fungerende kort til kunder. BankAmericard ble raskt populært, og programmet ble snart lisensiert til andre banker i USA og andre land som utstedte kort under egne navn. I 1970 oppga Bank of America eierskapet sitt over programmet. I 1976 ble alle individuelle lisensinnehavere for kortet sammenslått til et verdensomspennende nettverk under navnet Visa. I 2006 kunngjorde selskapet at de skulle børsnoteres under navnet Visa, Inc., med dato for børsnoteringen i 2008. Visa tilbyr tre typer kort som utstedes av medlemmene: debet, kreditt og kontantkort.

Handle i Visa: Ting du bør vite

Års- og kvartalsrapportene til Visa gir viktig informasjon om selskapets finansielle situasjon. Det er viktig for deg som trader å holde deg oppdatert om nyheter og hendelser som kan påvirke selskapets resultater før du investerer.

  • Visa har sammen med MasterCard flere ganger hatt søksmål rettet mot seg gjennom årenes løp, med anklager om samarbeid de to imellom for å forhindre banker fra å samarbeide med rivalen American Express. Andre søksmål har anklaget Visa og MasterCard for høye transaksjons- og minibankgebyrer.
  • Visas globale dominans gir mye makt, men hvis andre land slutter å benytte seg av Visas tjenester vil selskapet kunne miste litt av innflytelsen sin, og inntektene vil kunne falle.
  • Forretningsmodellen til Visa gir en stor konkurransemessig fordel, fordi selskapet under denne modellen ikke tar noen kredittrisiko og heller ikke utsteder egne kort til tross for å være det største elektroniske betalingsnettverket for forbrukertransaksjoner i verden, basert på antall transaksjoner og volum. Dette gir selskapet en attraktiv forretningsmodell og gjør det til en interessant aksje å handle i.

Alle som er interessert i å handle i Visa-aksjen må analysere selskapet grundig før de investerer. UFX tilbyr en rekke handelsverktøy, tips og grafer, i tillegg til god brukerstøtte, og kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger rundt handel i Visa-aksjen.

Handle i Visa