Renault (RNO)

Selskapets historie

Renault er en fransk bilprodusent som produserer en rekke personbil- og varebilmodeller. Selskapet ble grunnlagt i 1899 av Louis, Marcel og Fernand Renault. Da de stiftet selskapet hadde Louis ansvaret for design og produksjon, mens brødrene hadde ansvaret for forretningsdrift og ledelse. 

Renault-brødrene utvidet virksomheten ved hjelp av publisitet gjennom motorsporten. Både Marcel og Louis kjørte løp, og Marcel ble drept i en ulykke under et løp i 1903. Renault har en lang historie i Formel 1, og er den tredje mestvinnende Formel 1-produsenten gjennom historien, med 165 seire. Formel 1 og motorsport er fortsatt viktig for Renaults omdømme. 

Selskapet ble børsnotert på Paris-børsen i 1994. Den franske staten eier 15 % av selskapet. Nissan eier også en 15 % andel ikke stemmeberettigede aksjer i selskapet, mens Renault har en andel på 43 % med stemmerett i Nissan. Dette er en konsekvens av Renault-Nissan-alliansen, som begynte i 1999 og skapte verdens fjerde største gruppering i bilindustrien. 

Renault-Nissan-alliansen har tilstedeværelse i alle store markeder på verdensbasis: Nord-Amerika, Europa, Japan, India, Kina og Russland. 

Handle i Renault: Ting du bør vite

  • Renaults kvartals- og årsrapporter er viktige indikatorer for selskapets utvikling og potensiale. Investorer bør følge nøye med på disse rapportene, og på nyheter og hendelser som kan påvirke aksjekursen. 
  • Andre faktorer som kan påvirke aksjekursen til Renault er lansering av nye modeller, tekniske nyvinninger og kundenes oppfatning. 
  • Renaults evne til å penetrere fremvoksende markeder vil være utslagsgivende for selskapets fremtidige suksess. India er en viktig del i Renault-Nissan-alliansens globale strategi. Renault jobber for å øke andelen sin i det indiske bilmarkedet. 
  • Renault-Nissan-samarbeidet er innrettet mot utvikling av el-bilteknologi, og alliansen har investert flere milliarder dollar i ulike el-bilprosjekter. Fremtidig etterspørsel og teknologiske innovasjoner i el-bilmarkedet vil spille en stor rolle for Renaults suksess og aksjekurs. 

Renaults deltakelse i motorsport, utvikling av el-biler, og selskapets inntog i nye markeder er viktige faktorer å følge med på for investorer. Alle som er interessert i å investere i Renault bør gjøre en helhetlig analyse av selskapet. 

Handle i Renault