MasterCard (MA)

Selskapets historie

MasterCard Inc. tilbyr finansielle tjenester og betalingsløsninger, hovedsaklig med debet- og kredittkort. Det er verdens nest største betalingsselskap, etter Visa, med virksomhet i over 200 land. 

Selskapet ble børsnotert i 2006. Før dette var det eid av de mange tusen finansinstitusjonene som utstede kortene deres. MasterCard var kjent som Interbank/Master Charge fra 1996 til 1979. Selskapet ble grunnlagt som et alternativ til BankAmericard (som senere ble Visa-kortet), som var eid av fire California-baserte banker: Wells Fargo, Crocker National Bank, United California Bank, og Bank of California. 

I 1966 dannet denne gruppen av banker Interbank Card Association. Sammen med New Yorks Marine Midland Bank grunnla de Master Charge-kortet. I 1968 tok en allianse med Eurocard kortet til det europeiske markedet. Kortet endret navn til MasterCard i 1979 og ble MasterCard Worldwide i 2006 for å signalisere selskapets globale utstrekning. 

Investere i MasterCard: Ting du bør vite

  • Års- og kvartalsrapportene til MasterCard gir viktig innsikt i selskapets fremtidsutsikter. Tradere bør følge nøye med på nyheter og hendelser som kan påvirke selskapets resultater. 
  • MasterCard har vært saksøkt for brudd på konkurranselovgivningen i samarbeid med Visa mot American Express, ved bruk av svartelister og eksklusivitetsklausuler som hindrer banker fra å samarbeide med American Express. Selskapet har også vært saksøkt for høye transaksjonsgebyrer. 
  • Da kredittkortet ble lansert ble det hyllet som en innovasjon og endret hvordan folk sender og mottar finansielle transaksjoner. I dag tvinger mobil- og nettbetalingsløsninger frem nye innovasjoner. Global Payments (GPN) samtykket til å implementere MasterCards digitale betalingstjeneste MasterPass. Tradere bør sette seg inn i hvordan MasterCard kan utnytte ny teknologi. 
  • Visa og MasterCard har vært kritisert for sin dominerende posisjon i det globale markedet for betalingsløsninger. Da MasterCard sperret betalinger til WikiLeaks, ble europeiske folkevalgte bekymret over at et amerikansk selskap kunne forhindre europeiske borgere fra å sende betalinger innad i den europeiske økonomien. 
  • MasterCards globale rekkevidde betyr at selskapet har enorm makt. Hvis Europa og Russland bestemmer seg for å gå over fra MasterCard til egne betalingsløsninger, vil MasterCard kunne miste noe av innflytelsen sin. Selskapets evne til å komme seg inn på markedet for nettbetalinger vil kunne bidra til den fremtidige utviklingen. 

Tradere som er interessert i å investere i MasterCard bør gjøre en grundig analyse av selskapet. UFX tilbyr verktøyer, tips til trading og brukerstøtte for å hjelpe deg til å ta de smarteste beslutningene om investeringer i MasterCard.

Investere i MasterCard