JPMorgan Chase (JPM)

Selskapets historie

JPMorgan Chase er den største banken i USA, med 2 415 milliarder USD i eiendeler, og den nest største i verden, med virksomhet i 100 land. Banken er markedsledende på derivatprodukter, og har avdelinger for privatbank, investeringsbank, verdipapirer og kapitalforvaltning. 

JPMorgan Chase har en lang historikk med sammenslåinger og oppkjøp med andre banker, men bankens historie går tilbake til 1871, da John Pierpont Morgan stiftet en bank i sitt eget navn. I 1895 endret banken navn til J.P. Morgan, og Co. JPMorgan Chase er resultatet av sammenslåinger med Chase Manhattan, Chemical Bank, Bear Stearns, Bank One, Washington Mutual, og flere andre. 

Banktjenestene til personkundemarkedet foregår i USA under Chase-merket. JPMorgan er en av de fire store bankene (Bank of America, Citigroup og Wells Fargo er de andre). 

Investere i JPMorgan Chase: Ting du bør vite

  • JPMorgan Chase (og forløperen Chemical Bank) var den primære banken til Bernard Madoff, beryktet for sin pengesvindel fra 1986 til 2008. I 2014 ble JPMorgan idømt en erstatningsutbetaling på 218 millioner USD til Madoff-ofrene. Ifølge søksmålet burde Chase ha visst om Madoffs svindel, men unnlatt å føre tilstrekkelig tilsyn.
  • JPMorgan-aksjen hadde en toppnotering i 2008, men falt og flatet ut i 2011-2012 etter konsekvensene fra den globale finanskrisen. Selskapet varslet om en netto inntjening på 21,3 milliarder USD i 2012. Kursen falt som følge av bankkrisen men hentet seg senere inn. 
  • Års- og kvartalsrapportene til JPMorgan gir god innsikt i selskapets fremtidsutsikter, og i om selskapet vil være en god investering. Med forventninger om fremtidig vekst og indikasjoner på at aksjen kan være underpriset, sier de fleste analytikerne at JPMorgan er et godt kjøp.

Alle som ønsker å handle i JPMorgan Chase-aksjen bør analysere markedsforholdene og bakgrunnen til selskapet nøye på forhånd. 

Handle i JPM