IBM Corp. (IBM)

Selskapets historie

IBM (International Business Machines), også kjent under kallenavnet “Big Blue,” er et datateknologiselskap som ble dannet ved sammenslåingen av tre selskaper i 1911 til CTR (Computing Tabulating Recording Company). Et av disse selskapene, Tabulating Machine Company, grunnlagt av Herman Hollerith på 1880-tallet, brukte hullkortteknologi som kom til å forbedre folkeopptellingene i USA og bli en hjørnestein i IBMs fremtidige vekst. 

I 1924 endret selskapet navn til IBM, eller International Business Machines. Thomas J. Watson, Sr., presidenten i selskapet, utvidet IBMs virksomhet og grunnla selskapets bedriftskultur, med det kjente slagordet “THINK” og bedriftens “open door policy”. IBM sto av stormen under den store depresjonen på 1930-tallet ved å investere i produksjon og utvikling i stedet for å nedskalere. Dette ga avkastning når Social Security Act ble vedtatt i 1935, siden selskapets enorme lageroverskudd gjorde det til det eneste alternativet for “den største regnskapsoperasjonen i historien”. IBM førte an i mye av utviklingen av moderne datateknologi, og lanserte PC-en i 1981. Selv om IBM tapte terreng mot Microsoft og Intel på 1990-tallet og tok store tap, beviste selskapet sin evne til å tilpasse og hente seg inn, med fokus på ny merkevarebygging og løpende innovasjon. 

IBM har flest patenter av samtlige amerikanske teknologiselskaper. Ansatte i IBM har fått tildelt en rekke priser, inkludert en nobelpris. 

Investere i IBM: Ting du bør vite

  • Års- og kvartalsrapportene til et selskap gir god innsikt i selskapets fremtidsutsikter, og i om det er en god investeringsmulighet. Mens inntjeningen til IBM har falt, tror analytikerne at dette er midlertidig og gir en god kjøpsmulighet for langsiktige investorer. 
  • Datateknologien utvikler seg fortløpende, og selskaper som ikke er innovative blir liggende etter. IBM har vist at de kan holde tritt og fornye seg. IBMs imponerende historie med å tilpasse seg endrede forutsetninger og teknologimarkeder gjør det sannsynlig at selskapet vil tilpasse seg de nye utfordringene og gjenreise seg. 
  • IBM endrer i dag fokus til skytjenester og utvikling av bedre maskinvare. Denne overgangen til nye produkter og tjenester ventes å skape ny vekst. 

Alle som ønsker å handle i IBM-aksjen bør analysere markedsforholdene nøye på forhånd. 

Investere i IBM