Goldman Sachs (GS)

Selskapets historie

Goldman Sachs er en global investeringbank med hovedkontor i New York, ofte kalt “Wall Street’s #1 Dealmaker”. Selskapet ble grunnlagt i 1869 av Marcus Goldman, og navnet ble endret til Goldman Sachs i 1885, da Goldmans svigersønn kom inn på eiersiden. 

Goldman Sachs er kjent som en av de beste investeringsbankene i verden, med stater, privatpersoner og selskaper i kundebasen sin. Banken er også en viktig aktør for omsetning av amerikanske statsobligasjoner, og har siden 1906 tilrettelagt børsnoteringer av mange ulike selskaper. 

Goldman Sachs ble børsnotert i 1999, etter mange år med intern debatt. Det ente med at kun 12 % av selskapet ble børsnotert til å begynne med, men denne andelen vokste ettersom flere aksjer ble lagt ut på det åpne markedet over tid. 

Under subprime-krisen i 2007-2008, forutså Goldman Sachs kollapsen i markedet for subprime-lån, og tjente store summer på short-salg av boliglånsbaserte verdipapirer. Denne fortjenesten og selskapets handlinger i perioden 2008-2012, førte til kritikk og etterforskning fra Kongressen og Justisdepartementet, samt at banken ble trukket for retten av SEC (det amerikanske finanstilsynet), som medførte et utenomrettslig oppgjør. Måten selskapet tjente penger mens markedet kollapset skadet selskapets image utad. 

Investere i Goldman Sachs: Ting du bør vite

  • Selv om resultatene fra 2008 til 2012 varierte under subprime-krisen og den påfølgende resesjonen, har selskapet nå gjenreist seg og ser ut til å være posisjonert for oppgang. Kvartalsrapportene er en av de viktigste tingene å se på når du vurderer en aksje og skal prøve å forutse den fremtidige utviklingen. 
  • Selv om omdømmet til Goldman Sachs som den fremste investeringsbanken ikke har kommet uten kontroverser og juridiske implikasjoner, har bankens lange historie vist at de kan tjene penger i alle slags markeder. Investorer må analysere økonomiske data, årsrapporter og prognoser for å forstå hvordan man trader i Goldman Sachs. 
  • Analytikerne sier at Goldman er et godt valg for tradere på utkikk etter en langsiktig investering.

Alle som ønsker å handle i Goldman Sachs-aksjen bør analysere markedsforholdene og fremtiden til selskapet nøye før de investerer. 

Investere i Goldman Sachs