ExxonMobil (XOM)

Selskapets historie

ExxonMobil er et amerikansk selskap basert i Texas som er involvert i alle ledd av olje- og gassproduksjon. Det ble grunnlagt i 1999 etter en sammenslåing av Exxon (Standard Oil of New Jersey) og Mobil (Standard Oil of New York). I 1911 ble Standard Oil inndelt i 33 mindre selskaper, hvor de største var Standard Oil of New York og New Jersey. ExxonMobil-sammenslåingen samlet på nytt disse selskapene, i den største sammenslåingen i USAs historie. ExxonMobil har 37 oljeraffinerier i 21 land, og er dermed verdens største på raffinering av olje. 

Miljøprofilen til ExxonMobil ikke veldig imponerende. Store oljeutslipp, inkludert Exxon Valdez og utslipp i Brooklyn, Baton Rouge og Yellowstone, har ført til kritikk. Kontroverser rundt menneskerettigheter, globale klimaendringer og forretningspraksis har hjemsøkt selskapet i årenes løp. Til tross for disse hendelsene er og blir ExxonMobil en bransjeleder med gode fremtidsutsikter. 

Investere i ExxonMobil: Ting du bør vite

  • Års- og kvartalsrapportene til ExxonMobil kan gi god innsikt i selskapets fremtidsutsikter. Som et energiselskap, påvirkes omsetningen til ExxonMobil av oljeproduksjonen og utviklingen av alternative energiformer. 
  • Mens det meste av ExxonMobils fortjeneste kommer fra råolje, gjør begrenset med oljereserver det nødvendig å finne alternative drivstoffkilder og investere i ny teknologi, inkludert dypvannsboring, boring i harde materialer, oljesandproduksjon og R3M (Remote Reservoir Resistivity Mapping) for å oppnå bedre leteresultater. I tillegg forsker ExxonMobil på biodrivstoff basert på alger.
  • Med fallende oljereserver blir naturgass stadig viktigere for å møte verdens drivstoffetterspørsel. ExxonMobils LNG-prosjekt på Papua New Guinea er på vei mot å møte denne etterspørselen, spesielt i de asiatiske markedene. 
  • ExxonMobil har samtykket til å offentliggjøre risikostyringen og planene sine for lavkarbonscenarier. Selv om dette kan høres ut som en dårlig nyhet, reagerte aksjonærene positivt på at selskapet forbereder seg på scenarier som involverer utslippstak og avgifter på karbon, og på at reservene en gang vil gå tomme.

Alle som ønsker å handle i ExxonMobil-aksjen bør sette seg nøye inn i selskapet og lage en analyse før de investerer. 

Handle i XOM