Chevron (CVX)

Selskapets historie

Chevron Corp. er et energiselskap med virksomhet i 180 land som er involvert i alle deler av gass- og oljesektoren og geotermisk energi. produksjon, leting, markedsføring, raffinering, kjemisk produksjon og kraftproduksjon. 

Selskapet har sine røtter tilbake til Standard Oil Company. Konkurranseloven tvang Standard Oil Co. of California til å skilles ut som et eget selskap i 1911. I 1984 fusjonerte SoCal med Gulf Oil og endret navn til Chevron Corp. Chevron kjøpte Texaco i 2000, Uncoal i 2005 og Atlas Energy i 2011. I dag er Chevron et av verdens største oljeselskaper. 

Chevrons leting og produksjon av olje og gass foregår hovedsaklig i USA (inkludert Mexicogolfen), Kazakhstan, Angola, Nigeria og Australia. Chevron produserer og selger petrokjemiske produkter, tilsetningsstoffer, smøremidler og drivstoff. Selskapet satser også på produksjon og forskning i alternativ energi, inkludert hydrogen, brennselceller, biodrivstoff, vind, sol og geotermisk energi. 

Chevron har vært involvert i flere sikkerhets- og miljøhendelser og har vært anklaget for å dumpe giftig avfall og for å ikke rense opp etter oljeutslipp. Selskapet har også vært beskyldt for å ha manglende sikkerhet og kontroll. 

Investere i Chevron: Ting du bør vite

  • Års- og kvartalsrapportene til et selskap gir god innsikt i selskapets fremtidsutsikter. Som et energiselskap, påvirkes omsetningen til Chevron av oljeproduksjonen. Chevron forventer lavere produksjon i kommende år pga. fallende oljeetterspørsel og stigende etterspørsel etter flytende naturgass (LNG). LNG-prosjektene har potensiale til å veie opp for oljeomsetningen. 
  • Siden Chevron har en vertikalt integrert virksomhet som kontrollerer alle sider ved produksjonen, fra leting til raffinering og transport til salg, kan de drive mer effektivt og kutte kostnadene. 
  • Vekst i omsetning og inntjening har blitt beregnet, og analytikerne forventer positiv vekst i Chevron. Veksten drives av Gorgon Gas-prosjektet i Australia, med en beregnet verdi på 43 milliarder USD, og fortsatt økning i LNG-produksjonen. Etterspørselen i LNG-markedet, spesielt i Kina, fortsetter å øke, og Chevron er godt posisjonert for å møte denne etterspørselen. 

Alle som ønsker å handle i Chevron-aksjen bør nøye analysere markedsforholdene og sette seg inn i selskapet på forhånd. 

Handle i CVX