American International Group (AIG)

Selskapets historie

American International Group, kjent som AIG, er et New York-basert forsikringsselskap med virksomhet i over 130 land. AIG tilbyr livsforsikring, boliglånsforsikring, boligforsikring og pensjonstjenester. Selskapets grunnlegger, Cornelius Vander Starr, stiftet et forsikringsselskap i 1919, i Shanghai i Kina. Selskapet utvidet seg raskt i Asia, og i 1926 åpnet Starr kontorer i USA under navnet American International Underwriters (AIU). I 1939 flyttet selskapet hovedkontoret sitt fra Kina til New York. 

AIG ble registrert i 1967 som en paraplyorganisasjon for Starrs ulike forsikrinsgforetak og selskapet ble børsnotert i 1969. 

AIG ble reddet av den amerikanske sentralbanken Federal Reserve etter subprime-krisen i 2008. AIG hadde flere milliarder dollar i verdipapirer med sikkerhet i subprime-lån. Da selskapets kredittverdighet ble nedgradert som en følge av dette, utløste det en rekke begivenheter som i praksis gjorde selskapet konkurs og tvang den amerikanske sentralbanken til å gå inn og redde selskapet fra konkurs. Statens “bailout” av AIG var den største i USAs historie, og innebar i praksis at staten overtok eierskapet av AIG.  

Etter bergingsoperasjonen jobbet AIG med å nedgradere og selge deler av virksomheten sin for å tilbakebetale redningspakken. I 2012, da det amerikanske Finansdepartementet solgte aksjene sine i AIG, fikk den amerikanske regjeringen tilbakebetalt hele beløpet slik at de faktisk tjente på “investeringen”. 

Handle AIG: Ting du bør vite

  • Den offentlige redningspakken fikk aksjekursen til å falle og ga AIG mye negativ publisitet. Denne negative publisiteten gjorde selskapet underpriset. Aksjene er fortsatt lavt priset sammenlignet med gjennomsnittet, noe som betyr at nå er et godt tidspunkt å kjøpe på. 
  • I årene som fulgte redningsoperasjonen tilbakebetalte AIR pengene og kunne etterhvert rapportere om stabil vekst, takket være god ledelse og omstrukturering. AIG er nå en favoritt blant hedgefundforvaltere, noe som viser at de har hentet seg helt inn siden krisen i 2008. 
  • Interest rates are likely to increase after years of low rates. An environment in which interest rates are rising is a positive one for banks, who profit from higher interest rates. AIG vil tjene på en heving av rentenivået.

Alle som ønsker å handle i AIG-aksjen bør sette seg godt inn i den seneste utviklingen i selskapet og lage en analyse før de investerer. 

Handle AIG