Finansforordninger og Licens

UFX er en fuldt reguleret forex-mægler, der drives af Reliantco Investments Limited, autoriseret og reguleret af Cypern Securities and Exchange Commission, “CySEC” med licensnummer 127/10. Som sådan overholder UFX også det strenge MiFID II-direktiv (direktivet om markeder for finansielle instrumenter), en EU-lov, der fører tilsyn med bestemmelser for sikker praksis og standarder for finans- og investeringsselskaber inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Ved at anvende strenge regler og standarder sørger vi for, at du kan nyde en tryg og sikker handelsoplevelse. UFX opererer inden for EØS og er derfor registreret hos tilsynsorganerne, der er anført nedenfor.

Land Institut
Kroatien Bureau for kroatisk finanstjenestetilsyn – Læs Mere
Tjekkiet Czech National Bank (CNB) – Læs Mere
Danmark Finanstilsynet – Læs Mere
Estland Estonian Financial Supervision Authority – Læs Mere
Finland Finanssivalvonta, Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) – Læs Mere
Frankrig Autorité des marchés financiers (AMF) – Læs Mere
Tyskland The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) – Læs Mere
Grækenland Hellenic Capital Market Commission (HCMC) – Læs Mere
Ungarn Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA) – Læs Mere
Italien Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa – Læs Mere
Letland The Financial and Capital Market Commission (FKTK) – Læs Mere
Litauen The Lithuanian Securities Commission (LSC) – Læs Mere
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Læs Mere
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA) – Læs Mere
Holland Authority For the Financial Markets (AFM) – Læs Mere
Norge Finanstilsynet -The Financial Supervisory Authority of Norway – Læs Mere
Polen Polish financial Supervision authority – Læs Mere
Portugal Portuguese Securities Commission (CMVM) – Læs Mere
Rumænien CNVM – Læs Mere
Slovenien The Securities Market Agency – Læs Mere
Sydafrika Financial Services Board – Læs Mere
Spanien Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Læs Mere
Sverige The Swedish Financial Supervisory Authority – Læs Mere
Storbritannien Financial Conduct Authority (FCA) – Læs Mere

 

CIF LICENS

Den cypriotiske Securities and Exchange Commission har udstedt licensnummer 127/10 til Reliantco Investments Limited for at give dig følgende finansielle tjenester og hjælpefunktioner: (a) at modtage og formidle ordrer for dig mht. finansielle instrumenter, (b) udenlandsk valutatjeneste, forudsat at de er forbundet med leveringen af investeringstjenesten (a) ovenfor, (c) opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter på vegne af klienter, herunder formueforvaltning og tilhørende tjenester såsom kontanter/sikkerhedsstillelse, (d) investerings- og finansielle analyser eller andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaktioner med finansielle instrumenter. For følgende finansielle instrumenter:

  1. Institutter for Kollektive Investeringsfonde.
  2. Pengemarkedets aktiver.
  3. Værdipapirer.
  4. Futures, optioner, FRA’er og swaps samt alle andre kontrakter for derivater, der vedrører renter, udbytte, valuta eller værdipapirer samt andre finansielle foranstaltninger, indekser eller afledte instrumenter, der kan opfyldes i kontanter eller fysisk.
  5. Futures, FRA’er, optioner, swaps og forskellige andre kontrakter for derivater vedrørende råvarer, der kræves opfyldt i kontanter, eller en af ​​de ovennævnte, der muligvis opfyldes kontant på anmodning af en af ​​de involverede parter (bortset fra en opsigelse som standard).
  6. Futures, optioner, swaps og andre kontrakter for derivater vedrørende råvarer, som kan afvikles fysisk, hvis instrumentet handles på et reguleret marked og/eller en multilateral handelsfacilitet (MHF).
  7. Finansielle CFD’er (Differencekontrakter).
  8. Afledte instrumenter til overførsel af kreditrisiko.
  9. Futures, optioner, forwards og swaps samt alle andre kontrakter vedrørende råvarer (herunder dem, der ikke er nævnt i punkt 6 ovenfor), der kan opfyldes fysisk, ikke er til kommercielle formål, har karakteristika som andre afledte instrumenter, og der er betalt og afregnet gennem et anerkendt clearinghouse eller er genstand for tilbagevendende dækningsbidrag eller vedligeholdelsesopkald.
  10. Futures, optioner, forwards, swaps og alle andre kontrakter for derivater, der vedrører inflation, emissionskvoter, fragtrater, klimatiske variabler eller andre økonomiske rapporter, der udstedes officielt, som kræves opfyldt i kontanter eller muligvis kan være opfyldt i kontanter på anmodning af en involveret part i transaktionen (bortset fra en opsigelse som standard), og enhver anden kontrakt for et derivat, der vedrører indekser, obligationer, foranstaltninger, rettigheder og aktiver, som ellers ikke er nævnt i dette afsnit, der besidder egenskaber svarende til andre afledte finansielle instrumenter i forhold til at de blandt andet handles på en MHF eller et marked, der er reguleret, og at de er betalt og afregnet gennem autoriserede clearinghouses eller er underlagt tilbagevendende dækningsbidrag eller vedligeholdelsesopkald.

Firmadetaljer Firma-ID : HE270726 Firma VAT-nummer : 10270726F