Můžete se stát profesionálním obchodníkem?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) před nedávnem oznámil nová omezení obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD). Vzhledem k tomu, že společnost UFX důsledně dodržuje nařízení orgánu ESMA a komise CySec, obchodování na naší platformě se těmito novými podmínkami bude řídit. Jste-li zkušeným obchodníkem, který si přeje nadále obchodovat podle dřívějších podmínek, nebo pokud si na naší platformě přejete začít obchodovat za stejných podmínek jako dříve, můžete požádat o profesionální účet. Pamatujte, že obchodování s profesionálním účtem s sebou také přináší potenciální rizika, jak je vysvětleno níže.

Co nabízí profesionální účet s ohledem na nová omezení?

Největší novinkou je snížení páky. Orgán ESMA nastavil limity páky tak, aby došlo ke snížení možných ztrát, což zároveň omezuje také možné zisky.
V následující tabulce jsou jasně uvedeny hlavní rozdíly mezi úrovněmi páky dostupnými pro běžné účty („retailové“) a pro profesionální obchodníky:

Aktivum PÁKA RETAILOVÉHO ÚČTU PÁKA PROFESIONÁLNÍHO ÚČTU
Hlavní měnové páry 1:30 Až 1:400
Ropa 1:10 Až 1:400
Zlato 1:20 Až 1:400

Pojďme se blíže podívat na příklad s měnovými páry:
Máte-li otevřen retailový účet se zůstatkem 1000 dolarů, můžete si např. otevřít pozici s měnovým párem EUR/USD ve výši 25 000 a vydělat 2,5 dolarů za každý pip. Pohyb o 10 pipů u měnového páru EUR/USD povede k zisku nebo ztrátě 25 dolarů.
S profesionálním účtem a zůstatkem 1000 dolarů můžete na druhou stranu otevřít pozici s měnovým párem EUR/USD ve výši 340 000 a vydělat 34 dolarů za každý pip. Pohyb o 10 pipů u měnového páru EUR/USD povede k zisku nebo ztrátě 340 dolarů. Díky vyšším pákám vám profesionální účet nabídne větší potenciál výdělků, ale také vetší potenciál ztrát.

Jaké další výhody získám při přechodu na profesionální účet?

Profesionální účet UFX vám zajistí přístup na platformu MetaTrader 4, kde můžete své obchodování pozvednout na vyšší úroveň. Tato platforma vám též poskytne vysoce pokročilé nástroje analýzy trhu, funkce automatizovaného obchodování a VIP služby podpory.

Jaká jsou rizika přechodu na profesionální účet?

Profesionální účet nenabízí následující ochranu:

  • Obecná opatření: Finanční regulační orgány mohou vydat zákony a pravidla, která chrání pouze retailové klienty. Rozhodnete-li se stát profesionálním klientem, nebudeme mít ve vztahu k Vašemu účtu povinnost řídit se těmito opatřeními, a proto se na Vás tyto ochrany (a veškerá další budoucí opatření) nebudou vztahovat.
  • Nová intervenční opatření orgánu ESMA (rozhodnutí (EU) 2018/796 ze dne 22. května 2018) se nevztahují na profesionální klienty.
  • Fond pro kompenzaci investorů a práva s ním spojená: Jako profesionální klient nebudete mít nárok na Fond pro kompenzaci investorů (ICF).

Musím vyhovět nějakým požadavkům, abych mohl/a být profesionálním obchodníkem?

Pro získání nároku stát se profesionálním klientem musíte splnit dvě ze tří níže uvedených kritérií.

  1. Za poslední čtyři čtvrtletí jste s CFD nebo na forexovém trhu (u společnosti UFX nebo jiných poskytovatelů) provedli transakce značného rozsahu v průměrné frekvenci 10 transakcí na čtvrtletí.)
  2. Jste vlastníkem investičního portfolia, které zahrnuje hotovost, vklady a finanční nástroje přesahující částku 500 000 eur.
  3. Pracujete nebo jste pracovali po dobu alespoň jednoho roku ve finančním sektoru na odborné pozici vyžadující znalost zvažovaných transakcí či služeb.

Jak tedy mohu přejít na profesionální účet?

Nejprve musíte prověřit svou způsobilost pro obchodování s profesionálním účtem. Pro podání žádosti klikněte na tlačítko níže.

Otázky a odpovědi k testu způsobilosti stát se profesionálním obchodníkem

Prvním krokem, jak získat profesionální účet, je prokázat své obchodní znalosti. Odpovězte prosím na následující otázky:

Jestliže se akcie společnosti Google, které jsou obchodované prostřednictvím indexu Nasdaq, prudce propadnou, co se stane s cenou CFD (rozdílová smlouva) společnosti Google, kterou jste zakoupili:
Jestliže nakoupíte akcie společnosti ExxonMobil prostřednictvím obchodní platformy UFX, kde je můžete v budoucnu prodat?
Když obchodujete s pákou, která z následujících možností platí?
K čemu dochází při obchodování s CFD:
Co je to příkaz Stop-Loss?
Co je to skluz?
Který z následujících výroků platí, když obchodujete s pákou?

Děkujeme za vaši žádost stát se profesionálním obchodníkem.