Nařízení a licence

UFX je plně regulovaná forexová makléřská služba provozovaná společností Reliantco Investments Limited, která je autorizována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC) pod licenčním číslem 127/10.

Jako taková společnost UFX dodržuje také přísné Směrnice o trzích finančních instrumentů (MiFID II), což je zákon Evropské unie zavádějící předpisy a normy bezpečných postupů pro finanční a investiční společnosti v rámci Evropského hospodářského prostoru. Díky zavedeným přísným předpisům a normám vám dokážeme zprostředkovat bezpečné a zabezpečené obchodování.

Vzhledem k tomu, že společnost UFX působí v rámci EHP, je registrována u níže uvedených regulačních subjektů.

Země Institut
Chorvatsko Chorvatská agentura pro dohled v oblasti finančních služeb – Zobrazit více
Česká republika Česká národní banka (ČNB) – Zobrazit více
Dánsko Finanstilsynet – Zobrazit více
Estonsko Estonský orgán finančního dozoru (Estonian Financial Supervision Authority) – Zobrazit více
Finsko Finanssivalvonta, Finský orgán finančního dozoru (Financial Supervisory Authority, FIN-FSA) – Zobrazit více
Francie Autorité des marchés financiers (AMF) – Zobrazit více
Německo Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami (The Federal Financial Supervisory Authority, BaFin) – Zobrazit více
Řecko Řecká komise pro kapitálové trhy (Hellenic Capital Market Commission, HCMC) – Zobrazit více
Maďarsko Maďarský úřad pro dohled nad finančními službami (Hungarian Financial Supervisory Authority, HFSA) – Zobrazit více
Itálie Národní komise pro společnosti a burzy (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa) – Zobrazit více
Lotyšsko Komise pro finanční a kapitálové trhy (The Financial and Capital Market Commission, FKTK) – Zobrazit více
Litva Komise pro cenné papíry Litvy (The Lithuanian Securities Commission, LSC) – Zobrazit více
Lucembursko Dozorčí komise finančního sektoru (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) – Zobrazit více
Malta Maltský orgán pro finanční služby (Malta Financial Services Authority, MFSA) – Zobrazit více
Nizozemsko Úřad pro dohled nad finančními trhy (Authority For the Financial Markets, AFM) – Zobrazit více
Norsko Finanstilsynet – Norský orgán finančního dozoru (The Financial Supervisory Authority of Norway) – Zobrazit více
Polsko Polský úřad pro finanční dozor (Polish financial Supervision authority) – Zobrazit více
Portugalsko Portugalská komise pro trh s cennými papíry (Portuguese Securities Commission, CMVM) – Zobrazit více
Rumunsko CNVM – Zobrazit více
Slovinsko pro trh s cennými papíry (The Securities Market Agency) – Zobrazit více
Jižní Afrika Rada pro finanční služby (Financial Services Board, FSB) –Zobrazit více
Španělsko Národní komise pro trh s cennými papíry (Comision Nacional del Mercado de Valores, CNMV) – Zobrazit více
Švédsko Švédský orgán finančního dozoru (The Swedish Financial Supervisory Authority) – Zobrazit více
Spojené království Úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA) – Zobrazit více

 

LICENCE KYPERSKÉ INVESTIČNÍ FIRMY (CIF)

Kyperská komise pro cenné papíry udělila společnosti Reliantco Investments Limited licenci číslo 127/10 k poskytování následujících finančních a souvisejících služeb:

(a) Přijímání a odesílání příkazů pro vás ve finančních instrumentech,

(b) Služeb souvisejících s cizími měnami, pokud budou souviset s ustanoveními investiční služby (a) uvedenými výše

(c) Zajišťování úschovy a správy finančních instrumentů u účtů klientů, včetně úschovy cenných papírů a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti nebo dohled věřitele,

(d) Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí ve finančních instrumentech.

Pro následující finanční instrumenty:

  1. Subjekty fondů kolektivního investování.
  2. Aktiva peněžního trhu.
  3. Převoditelné cenné papíry.
  4. Termínované kontrakty, opce, dohody o budoucích úrokových sazbách, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se úrokových sazeb, výnosů, měn nebo cenných papírů, jakož i jiných finančních měřítek, indexů či derivátových instrumentů, které lze vypořádat v hotovosti nebo fyzicky.
  5. Termínované kontrakty, dohody o budoucích úrokových sazbách, opce, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vypořádány v hotovosti, nebo některý z výše uvedených typů dohod, který je možné vypořádát v hotovosti na žádost jedné ze zúčastněných stran (jinak než ze standardních důvodů k vypovězení).
  6. Termínované kontrakty, opce, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že je daný instrument obchodován na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému (MTF).
  7. Finanční CFD (kontrakty na vyrovnání rozdílu).
  8. Derivátové instrumenty k převodu úvěrového rizika.
  9. Termínované kontrakty, opce, forwardy, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit (včetně těch, které nejsou uvedeny v bodě 6 výše), které lze vypořádat fyzicky, neslouží ke komerčním účelům, nesou znaky jiných derivátových instrumentů a které jsou účtovány a vypořádávány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích institucí nebo jsou předmětem opakovaných výzev k dodatkové úhradě či doplnění zajištění.
  10. Termínované kontrakty, opce, forwardy, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se měr inflace, povolenek na emise, sazeb přepravného, klimatických proměnných či jiných oficiálních ekonomických údajů, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran účastnících se dané transakce (jinak než ze standardních důvodů k vypovězení), stejně jako jakýchkoli jiných derivátových smluv týkajících se indexů, závazků, měr, práv a majetku neuvedených jinde v této části, které nesou znaky podobné jiným derivátovým finančním instrumentům, s ohledem na to, zda jsou (mimo jiné) obchodovány v mnohostranném obchodním systému (MTF) nebo na regulovaném trhu, jsou účtovány a vypořádávány prostřednictvím autorizovaných zúčtovacích institucí nebo jsou předmětem opakovaných výzev k dodatkové úhradě či doplnění zajištění.

Údaje o společnosti

Identifikační číslo společnosti: HE270726

Daňové identifikační číslo společnosti: 10270726F